Fredagen den 18 juni 2021

Publicerad 2019-04-10

Vårstäddag 2019 - 27:e April

Dags för Vårstäddag 2019

Datum för vårstäd är satt till den 27: April. Preliminärt samling vid mitten sophuset 9.00.

Allmänn information om vad som skall utföras och städgruppernas ansvarsområden finns i dokument länkade nedan.

Generell information om städgruppernas ansvarsområden

Förteckning städgrupper och gruppansvariga

Karta över städgruppernas indelning