Tisdagen den 21 september 2021

Publicerad 2016-08-31

Timjansmeddelande Augusti 2016

Information från styrelsen

Timjansmeddelande augusti 2016.

Avseende våra parkeringsplatser samt påminnelse om inlämning av motioner.

Samfällighetens parkeringsplatser räcker då och då inte till. Styrelsen har inventerat området och funnit att ytterligare p-platser inte är möjliga att iordningställa.

Därför vädjar styrelsen till alla medlemmar att använda sina garageplatser till bilen/släpkärran. Många garageplatser står dessutom helt tomma. Garageplatserna ska heller inte användas som förvaringsplats av diverse materiel.

Med tanke på brandrisken är det helt uteslutet att förvara brandfarlig materiel i garagen så som drivmedel, lösningsmedel, oljebaserade färger, gastuber med mm. Försäkringsbolagen har synpunkter på och är mycket restriktiva med ersättningar i de fall brandfarligt materiel förvaras i garagen vid brand.

Alltså använd garagen till det de är avsedda för! så kommer p platserna att räcka till alla boende i området.

Styrelsen vill påminna alla medlemmar avseende inlämning av motioner, vilket skall ske senast 15 september. Motioner som inte är styrelsen tillhanda senast 15 september kommer inte att behandlas på ordinarie stämma.

OBS.

Den trädbeskärning och borttagning av träd/buskar som styrelsen informerade om under städdagen i våras, kommer att starta måndagen den 29 augusti.

Företaget som utför detta arbete kommer att stubbfräsa på ett par ställen.Trädflisen kommer att läggas i högar och de medlemmar som behöver flis till trädgården är välkomna att hämta och använda för eget bruk.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen