Fredagen den 18 juni 2021

Publicerad 2020-10-21

Stämman 22/10 är inställd

Stämman den 22 oktober ställs in på grund av Folkhälsomyndighetens skärpta råd om covid-19.

Styrelsen har beslutat att ställa in föreningsstämman som skulle hållas den 22 oktober. Stämman skjuts upp till ett senare tillfälle.

Skälet är Folkhälsomyndighetens skärpta allmänna råd för att bromsa spridningen av covid-19 som gäller i Uppsala län under tiden den 20 oktober – 3 november.

I de skärpta allmänna råden uppmanas alla i Uppsala län att undvika fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Folkhälsomyndigheten avråder också från att ar­rangera eller delta i socialt umgänge.

Mot bakgrund av de skärpta re­kommendationerna bedömer styrelsen att det finns skäl att skjuta upp föreningsstämman.

Ny kallelse kommer till stämma på ett nytt datum efter den 3 november.