Tisdagen den 21 september 2021

Publicerad 2017-04-17

Städdag 22/4 2017

Nu är det dags för vårstäddag.

Arbetsdagen den 22/4-17 kl 9:00

 

Vi träffas alla på morgonen kl 9:00 vid mittenparkeringens sophus.

 

Gemensam fika vid 12:00 tiden.

 

Vi kommer tyvärr inte kunna slänga något grönavfall på kasen i år då det inte blir något valborgsfirandet i Årstaparken.

 

Sopcontainer för trädgårdsavfall vid mittengaraget mellan 13/4- 2/5-17. Tömning vid behov.

 

Vi har beställt sopning av parkeringarna och säckgatorna. Sopning av gångvägar görs av respektive fastighetsägare som gränsar mot dessa. Trottoarerna mot Timjansgatan av de grupper som området tillhör.

 

Överbliven sand läggs i högar vid parkeringen, så att sanden är lätt att ta bort för entreprenören. Om någon är intresserad av att tillvarata sanden är det ok.

 

Om man känner att man är färdig med det som ingår i ens egna område så är det trevligt om ni hoppar in och hjälper till i de andra grupperna det är ju ändå våra egna gemensamma ytor.

 

Förutom det som står för de olika städgruppernas arbete så bör detta också ses över.

 

  • Runt garage, förråd och miljöstugor så växer det ogräs i plattor och mot fasad som bör tas bort.

  • Kolla och justera hängrännor på garagebyggnader.

  • Alla ytor som skall klippas med gräsklippare måste hållas tillgängliga.

  • Skyltar måste hållas synliga och rena från klotter. Ta bort grenar.

  • Skott nedtill runt träd tas bort.

  • Större buskage rensas och ansas och så det blir luftigare och finare.

  • Det grus som finns kvar på lekplatserna ska luckras och rensas.

  • För övrigt gäller i allmänhet att se över det område man tillhör. Kratta, klippa, sopa och allmän skötsel enligt det program vi har sen tidigare.

  • Alla ser till att hålla undan buskar och grenar vid innervägar så bilar inte repas.

  • Sopa ur garagen, samtliga tar sitt garage.

 

Gå ut i tid, samlas och prata igenom vad ni skall göra i er grupp, alla har ett gemensamt ansvar. Har ni funderingar så fråga varandra och diskutera hur och vad som ska göras.

 

Om ni ser något som behöver oljas, målas eller kräver underhåll av något,om inköp behöver göras inköp, kontakta styrelsen.

 

Hoppas på en skön och trivsam dag nu när vi tar tag och rustar upp vårt fina område.

 

/Styrelsen