Fredagen den 18 juni 2021

Publicerad 2018-06-24

Slamsugning av dagvattenbrunnar V26

Slamsugning av dagvattenbrunnar V26

Under Vecka 26 (25-29/6) kommer RELITA att slamsuga/rengöra alla dagvattenbrunnar i vårt område. Slamsugning/rengörning är inte genomfört på många år och skall genomförasvar 3-4 år. Översvämningar med oönskade vatteninträngningar kan bli följden annars.

Styrelsen vill uppmana samtliga husägare i samfälligheten, att underlätta framkomligheten för spolbilen genom att inte korttidsparkera bilar på områdets vägar eller asfalterade gång/cykelvägar under V 26.

Trevlig sommar

Styrelsen