Tisdagen den 21 september 2021

Publicerad 2020-11-27

Reviderat förslag till budget


Ett reviderat förslag till utgifts- och inkomststat för 2020/2021 finns under Dokument i menyn till vänster.

Där finns också reviderad debiteringslängd för 2020/2021.

Inloggning krävs för att se dokumenten.

I det reviderade förslaget till till utgifts- och inkomststat föreslår styrelsen att medlemsbidraget (årsavgiften) för 2020/2021 fastställs till 8 250 kr per medlemsfastighet.