Tisdagen den 21 september 2021

Publicerad 2014-08-17

Påminnelse om motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 september. Eventuella motioner ska lämnas till föreningens ordförande på TG 137.