Tisdagen den 21 september 2021

Publicerad 2018-11-16

Kallelse till extra föreningsstämma

Kallelse extra föreningsstämma för Timjanens samfällighetsförening, lördagen den 1 december 2018 kl 11.00 vid mittengaragens sophus.

Dagordning:

1.       Mötets öppnande.

2.       Fastställande av röstlängd för mötet.

3.       Fråga om mötet utlysts på rätt sätt.

4.       Fastställande av dagordning.

5.       Val av ordförande och sekreterare för stämman.

6.       Val av justeringsmän och rösträknare.

7.        Val av styrelsemedlemmar.

8.        Val av valberedning.

9.        Stämman avslutas.

Valberedningens förslag till nya styrelsemedlemmar kommer att finnas tillgängliga på föreningens hemsida www.timjanen.se

För er som inte har tillgång av internet finns ovanstående handlingar att tillgå hos ordföranden TG 165.

Välkomna!

Styrelsen