Fredagen den 18 juni 2021

Publicerad 2015-02-10

Informationsbrev 2 om avfallshantering


I ett tidigare brev informerade styrelsen om att förändringar kommer att ske avseende avfallshanteringen, i och med att Uppsala kommun upphör med hämtning av wellpapp, kartong, tidningar och glas.

Styrelsen har tagit in tre offerter. Returpapperscentralen lämnade bästa pris, och kommer att ta över hämtning allt avfall utom brännbart och komposterbart från den 3 februari.

Kraven på utsortering av avfall har ökat, och vi som bor i Timjanen måste också bidra till ett mer miljövänligt Uppsala. Sortering av plast och metall är därför nya tillskott till våra miljöstugor.

Kärl i norra miljöstugan: 3 brännbart, 1 kompost, 1 plast, 1 papper/well, 1 tidningar

Kärl i södra miljöstugan: 3 brännbart, 1 kompost, 1 plast, 1 papper/well, 1 tidningar

Kärl i mittenmiljöstugan: 5 brännbart, 2 kompost, 1 plast, 2 papper/well, 1 tidningar, 1 metall, 1 färgat glas, 1 ofärgat glas

Det innebär också att antalet kärl för brännbart kommer att minska med totalt tre st, en i varje miljöstuga. Vi måste alla alltså bli bättre på sortering för att detta ska fungera. Kom ihåg att det är vi alla som bor här som gemensamt har ansvaret för att avfallshanteringen ska fungera.

Tyvärr har vi haft stora problem med sorteringen av vårt avfall, främst i mittenstugan. Det är exempelvis mycket som sorteras som brännbart istället för kompost, och i wellpapp och papper har vi hittat plast. På golvet lämnas ibland avfall som inte får plats i kärlen, eller som hör hemma på en återvinningscentral.  Det är inte alltid så att soporna som lämnas på golven tas med av leverantören, utan det händer ganska ofta att en snäll granne tar med dem till en återvinningscentral. Styrelsen tycker inte att det är en rimlig situation. Vi har hittills klarat oss från straffavgifter från leverantörerna, men det är inte otroligt att vi kommer att drabbas av extra kostnader om vi inte blir bättre på sorteringen. Har man gjort större ombyggnader hemma och får mycket wellpappkartonger över så anser styrelsen att dessa inte skall hamna i våra sophus utan köras iväg till miljöstation. Om det är fullt i kärlen framförallt wellpapp och glas ta då hem ert avfall igen och avvakta tömning.

En positiv bieffekt av förändringen är att våra kostnader för avfallshanteringen sammantaget kommer att minska. Styrelsen kommer att följa hur det går och efter hand vid behov utöka eller minska frekvensen för hämtning av de olika fraktionerna.

Nya skyltar kommer att sättas upp i soprummen för att förenkla för oss som bor här att sortera rätt.

Sorteringsguide för avfall finns på olika ställen på internet, bland annat på Uppsala Vatten på följande länk: http://www.uppsalavatten.se/sv/Hushall/Avfall-atervinning/Kallsortering/sorteringsguide/

Det finns också olika appar att ladda ner, bland annat ”Sortera rätt”.

 

Med (miljö)vänliga hälsningar

Örjan, Owe, Helene, Eva-Marie, Janne, Tom och Martin i styrelsen