Fredagen den 18 juni 2021

Publicerad 2015-02-10

Informationsbrev 1 om avfallshantering


Ny entreprenör

Uppsala kommun har meddelat att deras tjänster avseende hämtning av avfall (kartong, well, tidningar, glas) upphör i början av 2015, exakt datum meddelas senare.

Styrelsen hämtar nu in offerter från olika entreprenörer. Samtliga entreprenörer vi har varit i kontakt med bekräftar att vi behöver förbättra vår utsortering av avfall, framför allt vad gäller det som idag sorteras som brännbart avfall. Komposterbart, plast och metall ska sorteras i egna behållare.

Mer information om den nya entreprenören och om hur avfallet ska sorteras kommer i januari.

Hämtning av brännbart och kompost påverkas inte utan hämtas som tidigare av Uppsala Vatten.

 

Hämtning av avfall under jul och nyår

De senaste åren runt jul och nyår har det varit överfullt med sopor i våra soprum. Styrelsen vill därför passa på att upprepa det som diskuterades livligt på årsstämman. Alla som var på stämman var överens om att det (främst i mittensoprummet) är alldeles för dålig ordning. Medlemmar i föreningen har flera gånger de senaste åren varit tvungna att lasta ur sopor ur soprummen och kört iväg med släp till återvinningsstationerna så att tömning ska kunna ske.

Styrelsen vill därför påminna om att inte överfylla våra sopkärl. Om sopkärlen svämmar över den övre kanten på sopkärlen riskerar vi att entreprenören inte tar hand om soporna med mindre än att vi själva packar om soporna.

Om sopkärlen i soprummen är fulla får soporna sparas hemma till dess de får plats i kärlen, eller köras till återvinningsstation.

Vi ber er därför att inte slänga stora mängder med julklappspapper och wellpapp i brännbart. Dessa kärl ska främst användas för ordinarie hushållsavfall. Observera att julklappspapperet ska sorteras som pappersförpackning.

Tömning kommer att ske den 22 december, 29 december och 5 januari enligt entreprenören. Något om extra tömning står här efter jag har varit i kontakt med Uppsala Vatten.

 

Med vänliga hälsningar

Örjan, Owe, Helene, Eva-Marie, Janne, Tom och Martin i styrelsen