Fredagen den 18 juni 2021

Publicerad 2016-10-09

Höststäddag 2016

Dags för höststäd!!

Dags för höststäd!!

Lördagen den 22 oktober

Det var roligt att se att så många var engagerade i vårstäden och vi ser fram emot en trevlig höstarbetsdag tillsammans för vårt område.

Vi träffas kl. 9:00 utanför sophuset vid mittenparkeringen för att därefter fördela oss i området. Vi hjälps åt att sopa, kratta mm så att det ser snyggt och prydligt ut.

Berberishäcken utåt gatan behöver ses över så att den inte sticker ut över trottoaren och att man kan gå obehindrat där. Gåfarts-skyltar kommer att sättas upp vid mittenparkeringen, lika de som redan sitter uppe vid de övriga parkeringsinfarterna.

Containern kommer att stå på mittenparkeringen från fredagen den 14 oktober, tömning 21 oktober för att sedan hämtas 31/10. Den töms ytterligare en gång om det finns behov av det.

Sedan håller vi tummarna för att det blir bra väder.

Välkomna!/ Styrelsen