Tisdagen den 21 september 2021

Publicerad 2014-06-11

Fiber och markupplåtelse

Angående fiberdragning och markupplåtelseavtal

Tillsammans med det senaste erbjudandet om fiberanslutning medföljde ett markupplåtelseavtal. Det behöver inte lämnas in av dem som har beställt fiberanslutning, men däremot av de fastighetsägare som INTE har beställt. Dragningen av fiberledningen ska göras i befintlig kanalisation, alltså samma rör som används för kabel-TV-ledningen. Det handlar alltså inte om någon ny kanalisation eller rörgrävning på fastigheten utan om att fiberleverantören behöver tillstånd att nyttja de befintliga rören då de går in på fastigheterna. Det enda de behöver komma åt är den del som sitter i ett metallrör på utsidan av huset, alltså där ledningen kommer upp.

Utan ett markupplåtelseavtal skulle vi tvingas gräva upp och dra om rör runt den fastighet som inte lämnat tillstånd.