Fredagen den 18 juni 2021

Publicerad 2014-04-04

Deklarationsupplysningar 2014

Som medlem i samfälligheten har man rätt att dra av sin andel av samfällighetens räntekostnad. Om samfällighetens ränteintäkter överstiger 600 kronor per hushåll har man en skyldighet att deklarera den.

 

Räntekostnad för år 2013 var 56 917 kronor vilket blir 662 kronor per hushåll. 662 kronor kan därmed dras av i deklarationen.

Ränteintäkt för år 2013 understeg 600 kronor per hushåll och behöver därmed inte tas upp i deklarationen.