Fredagen den 18 juni 2021

Publicerad 2016-08-31

Dags att lämna in motioner 2016!

Den 15/9 är sista dag för inlämning av motioner till årsstämman.

Styrelsen vill påminna alla medlemmar avseende inlämning av motioner, vilket skall ske senast 15 september. Motioner som inte är styrelsen tillhanda senast 15 september kommer inte att behandlas på ordinarie stämma. Motioner kan lämnas till Lars Adolfsson, Timjansgatan 165.