Fredagen den 18 juni 2021

Publicerad 2013-11-10

Dagar för sophämtning

Hämtning av avfall sker av två olika leverantörer. Uppsala vatten hämtar brännbart hushållsavfall samt kompost. Uppsala kommun hämtar pappersförpackningar, wellpapp, tidningar samt glas.

 

Dagar för hämtning 2013-2014

Brännbart hushållsavfall: Måndagar varje vecka

Komposterbart: Måndagar varje vecka

Pappersförpackningar: Tisdagar varannan vecka (ojämna veckonummer)

Wellpapp: Tisdagar varannan vecka (ojämna veckonummer)

Tidningar: Tisdagar varannan vecka (ojämna veckonummer)

Glas: Måndagar en gång i månaden (vecka 47, 51, 03 osv)

 

Anmälan om utebliven hämtning

Styrelsen anmäler utebliven hämtning när vi upptäcker det. Påminn oss gärna. Får ni inte tag i någon styrelseledamot kan anmälan göras till respektive kundtjänst

Uppsala Vatten: 727 94 00 (brännbart och kompost)

Uppsala kommun: 727 42 60 (pappersförpackningar, wellpapp, tidningar, glas)