Tisdagen den 21 september 2021

Publicerad 2020-10-05

Årsstämman hålls den 22 oktober

I Ångelstaskolans matsal kl. 19.

ASF Timjanens föreningsstämma hålls i Ångelsta­skolans matsal, Vitkålsgatan 83 i Uppsala, den 22 oktober kl. 19.

Kallelse med föredragningslista delas ut senast den 8 oktober.

Stämmohandlingar kommer på ASF Timjanens webbplats (kräver inloggning) och finns hos styrelsen senast den 8 oktober.

Om risken för spridning av coronaviruset

Förbudet mot allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare gäller inte för en föreningsstämma, om inte stämman är öppen för allmänheten.

Så länge vi inte låter allmänheten få tillträde till lokalen, får vi alltså genomföra föreningsstämman även om det kommer fler än 50 deltagare.

Det är ändå viktigt att hålla risken för smittspridning vid samlingar så liten som möjligt.

Vi sitter glest utspridda i stämmolokalen. Ett sätt att minska antalet personer i lokalen är om bara en person per medlemsfastighet kommer till stämman.