Fredagen den 18 juni 2021

Publicerad 2014-10-05

Arbetsdag

Höstens arbetsdag är den 25 oktober med samling kl 9.

Vi träffas alla på morgonen kl 9.00 vid mittenparkeringens sophus.

Alla kan som vanligt slänga sina egna trädgårdsavfall i containrarna men efter att städdagen är färdig. Dvs inga grönsopor i containrarna innan arbetsdagens slut!!

Containrarna kommer på fredagen och står kvar till fredagen efter.

Jord kommer att finnas på lekplatserna. Jorden ska kärras ut och krattas snyggt. Jorden får endast användas på våra gemensamma ytor. Till detta arbete åtgår ganska mycket folk.

Gräsfrö kommer eventuellt också att finnas.

OBS!  Alla ser till att grenar och kvistar kapas/klipps ner i så små bitar som möjligt så att det inte tar onödig plats i containrarna.

Om man känner att man är färdigt med det som ingår i ens egna område så är det trevligt om ni hoppar in o hjälper till i de andra grupperna, det är ju ändå vår gemensamma yta.

Förutom det som står för de olika städgruppernas arbete så bör detta också ses över.

(Alla grupper tar det som är i dess närhet.)

 

  • Runt garage, förråd och miljöstugor så växer det ogräs i plattor och mot fasad som bör tas bort.
  • Alla ytor som skall klippas med gräsklippare måste hållas tillgängliga så att Sigge och Tord kommer förbi utstickande grenar och annat utan att fastna och slå sig.
  • Trottoarerna måste hållas fria från hängande och utskjutande grenar så folk kan gå där obehindrat.
  • Skyltar måste hållas synliga och rena från klotter. Ta bort grenar och annat som är ivägen.
  • Skott nedtill runt träd tas bort.
  • Ev klipps grenar bort nedtill på träd och större buskage så att det blir luftigare och finare. Se på den norra delen där är det fint skött.
  • Lekplatserna ska spadvändas, luckras och rensas från allt ogräs.
  • För övrigt så gäller i allmänhet att se över det område man tillhör. Kratta, klippa, sopa och allm skötsel enl det program som vi har sen tidigare.
  • Alla ser till att hålla undan buskar och grenar vid innervägarna så bilar inte repas.
  • Gå ut i tid, samlas och prata igenom vad ni skall göra i er grupp, alla har ett gemensamt ansvar. Har ni funderingar så fråga varandra och diskutera hur och vad som skall göras.

Om ni ser att något behöver oljas, målas eller kräver underhåll av något slag där det behöver göras inköp så ta det med er gruppledare som för frågan vidare till styrelsen.

 

Hoppas på en skön och trivsam dag! 

/Styrelsen