Tisdagen den 21 september 2021

Publicerad 2014-04-04

Arbetsdag i Timjanen 26 april 2014

VI TRÄFFAS PÅ MITTENPARKERINGEN KL 09.00 FÖR LITE INFORMATION OCH FÖRDELNING AV ARBETE.

 

Arbetsgrupperna ska som vanligt hålla rent och snyggt i sina respektive områden. Under dagen skall vi dessutom fylla på med jord och plantera nya buskar samt förbättra ytorna där det behövs. Planteringskommittén kommer att visa vad som ska göras. För detta ändamål kommer det att finnas ett lass jord vid mittenparkeringens sophus samt ett lass i anslutning till norra lekplatsen. Vidare ska klippning av häckar mot Årstaparken och Timjansgatan ses över.

På parkeringarna planerar vi för att plocka tillbaks kantstenar efter vintern samt för målning av de parkeringsrutor som återstår.

Vi har beställt maskinsopning av parkeringar, på ytorna mellan garagen och på vägarna till garagen. Säckgator och gångvägar sopas av respektive fastighetsägare utanför sin tomt.

Med anledning av att ny belysning har installeras måste vi ta bort grenar på den växtlighet som kan skugga den nya belysningen. Det åligger alla fastighetsägare som har växter som är i vägen för den nya belysningen att ta bort dessa eller klippa ur dem.

Målning i södra sophuset skall/har redan gjorts. Detta har varit ett önskemål från dem som använder södra huset. De övriga sophusen kan målas om vid senare tillfälle.

Södra lekplatsen kommer att åtgärdas vid ett senare tillfälle men rensning av ris och liknande skall göras på arbetsdagen, så att vi kommer åt att gräva senare.

Årsstämman har beslutat att vid vårstäddagen ställa upp endast en container vid mittenparkeringen. Det betyder också att vi endast kan slänga små mängder grönavfall i containern. Grönavfall från arbetsdagen samt skrymmande buskar och träd från egna tomter skall slängas på ”kasen” i Årstaparken. Vi har fått lov att göra detta efter den 20/4. På arbetsdagen kommer vi att köra ut dit med bilsläpkärror. Vi vore tacksamma om ni som har tillgång till bilsläpkärror på arbetsdagen hjälper till med detta så vi kan köra ut på kasen.

Vi fikar tillsammans vid mittenparkeringen kl 13.00.

Hjärtligt välkomna till vårarbetsdagen.

Önskar styrelsen

 

Nu fortsätter vi upprustningen av vår fina förening!