Onsdagen den 11 december 2019

Styrelsen

Styrelsens sammansättning 2019-2020

Ordförande: Jeanette Söder

Kassör: Andreas Hillbom

Sekreterare: Magnus Andersson

Övriga ledamöter:

Patrik Lundgren

Karl-Göran Stålnacke

Anders Millberg

 

Kontakta Asf Timjanen via e-post: