Fredagen den 25 september 2020

Publicerad 2019-11-07

Protokoll från ordinarie stämma 2019

Protokoll med bilagor från ordinarie stämma för ASF timjanen 2019

Finns att hämta under dokument. Notera! medlemsinloggning krävs för åtkomst.

Utskrivna kopior är anslagna på sophusen. För egen papperskopia kontakta styrelsens sekreterare.