Måndagen den 25 maj 2020

Publicerad 2019-09-25

Årsstämma 2019

Ordinarie föreningsstämma för Timjanens samfällighetsförening onsdagen den 23 oktober 2019 kl 19.00 i Ångelstaskolans matsal. Kallelse med tillhörande relevanta dokument följer snart.