Torsdagen den 28 maj 2020

Avgifter

Upplysningar om föreningens avgifter

1. Oridnaire årsavgift uppgår 2019/2020 till 10 000 kronor, vilket betalas med halva beloppet i februari och andra halvan i augusti.

2. Markhyra betalas med 2 kr per hyrd kvadratmeter och år, vilket betalas med hela beloppet på fakturan i februari.

3. För dem som nyttjar el i garagen betalas 300 kronor per halvår.

4. För dem (10 av våra medlemmar) som har avdrag för installerad comhem-förstärkare görs avdrag på fakturan i augusti. Om avdrag ska göras framgår det av fakturan.

5. För dem som har fasta arvoden erhålles ersättningen genom att avdrag görs på fakturan i augusti. Om avdrag ska göras framgår det av fakturan.

Pappersfaktura delas ut i brevlådorna ca två veckor innan förfallodag. För dem som önskar kan faktura erhållas per mejl i pdf-format. Anmäl i så fall detta till kassören.